شرکت توسعه سلامت باهر


شرکت توسعه سلامت باهر ارائه گر انواع تجهیزات پزشکی در حوزه درمان زخمها و آسیبها و همچنین زیبایی می باشد. این شرکت از سال 1399 مشغول به فعالیت بوده و با مجموعه ای از بیمارستانها و مراکز درمانی همکاری داشته است.

خدمات ما


انجام ازن تراپیبعد از ازن تراپی


قبل از ازن تراپی

برگزاری کارگاه آموزشی نانوفت