شرکت توسعه سلامت باهر


شرکت توسعه سلامت باهر ارائه گر انواع تجهیزات پزشکی در حوزه درمان زخمها و آسیبها و همچنین زیبایی 

درباره ما


شرکت توسعه سلامت باهر


شرکت توسعه سلامت باهر ارائه گر انواع تجهیزات پزشکی در حوزه درمان زخمها و آسیبها و همچنین زیبایی می باشد. این شرکت از سال ۱۳۹۸ مشغول به فعالیت بوده و با مجموعه ای از بیمارستانها و مراکز درمانی همکاری داشته است.

برگزاری کارگاه ها


ما کارگاه های مختلفی برگزار کردیم از جمله


  • کارگاه آموزشی نانوفت